Nederlands Dahomey Dwergrund Stamboek

Onze vereniging werd in het jaar 2001 opgericht en heeft op dit moment 47 leden afkomstig uit Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, België en Luxemburg.

De belangrijkste taak is in de instandhouding, vermeerdering en veredeling van het met uitsterven bedreigde ras en haar positieve kwaliteiten.

Door de vereniging bestaat de mogelijkheid om binnen de fokkerij van onze leden te ondersteunen/adviseren en gericht te bemiddelen bij aan- en verkoop.
Bovendien ontvangt men bij alle nieuw geboren dieren een afstammingsbewijs van de vereniging (geen stamboekbewijs), voor zover de fokker in het bezit is van een binnen onze vereniging beschermde stalnaam.

Voor de uitwisseling van wederzijdse ervaringen vindt jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats met bezichtiging van dieren, dierbesprekingen en presentaties over wisselende gerelateerde onderwerpen. Het doel is het in stand houden en verdere verspreiding van het ras alsmede het werven van nieuwe leden om mee te werken aan deze zinvolle vrijtijdsbesteding.